admin 发表于 2011-3-31 22:33:13

2011年3月南瓜园勋章颁发情况

本月在线时间前10名
颁发
http://nn.a.5d6d.com/userdirs/c/3/ooe/attachments/month_1103/110321164032a6f8959013859a.gif 活跃表现勋章

   会员                              在线时间(小时)
1.    kumwingchiu                     640.67
2.    蓝黑之心                              91.33
3.    lk19940321                         72.67
4.    200680                               64.33
5.    iamkiller913                         63.33
6.    chenlei8822                         54
6.太阳雨11                              54
6.    ljqxaut                              54
7.   qiongfeng                            52
7.    烦烦烦                                  52
8.   supercmh                           47.33
9.   wyfeng                                 47
10.gf624157250                     44本月发帖前10名
颁发
http://images.5d6d.net/dz7/common/medal7.gif


灌水天才勋章


会员                                    发帖数

1.   iamkiller913                  550
2.   十指                               312
3.   半根烟                           267
4.   没有水的鱼                     235
5.   nfs                                 226
6.   枫星炫                           192
7.   terrylpf                           183
8.   xn198543                     121
9.   xianwei0906                  116
10tatlee                              109
会员发帖排行及在线时间请点击观看论坛底部论坛统计 (注:论坛统计的发帖排行为动态30天排行,在线时间为每月统计)

iamkiller913 发表于 2011-3-31 22:57:17

灌水天才 !!!
页: [1]
查看完整版本: 2011年3月南瓜园勋章颁发情况

请大家牢记南瓜园网址 www.nan2008.com