admin 发表于 2011-12-31 23:35:26

2011年12月南瓜园勋章颁发情况


本月在线时间前10名
颁发
http://nn.a.5d6d.com/userdirs/c/3/ooe/attachments/month_1103/110321164032a6f8959013859a.gif 活跃表现勋章
   会员                              在线时间(小时)
1.    kumwingchiu                     602
2.    puhan                               69.67
3.   LKlau                              63.33
4.    gexinxin                           37.33
5.    old6six                              35.67
6.    jakenwenxi                     35.33
7.    zhenxi                              3433
7    永不着陆的爱                     34.33
7.   linkaiyin                              34.33
8.   tonice                                  33.33
9.   jiakechong                        33
9.   绝尘叶                                  33
10.kedi5028                           32


http://images.5d6d.net/dz7/common/medal7.gif


灌水天才勋章


会员                                    发帖数

1.   old6six                           257
2.   xianwei0906                   254
3.   qingdongyu                     243
4.   十指                              225
5.   温柔一刀                           137
6.   qmlw001                        123
7.   blackniu                         122
8.   jikai                              89
9.   rje123                            81
10. yuping825                      79会员发帖排行及在线时间请点击观看论坛底部论坛统计 (注:论坛统计的发帖排行为动态30天排行,在线时间为每月统计)

xitangdoudou 发表于 2012-1-27 17:00:16

页: [1]
查看完整版本: 2011年12月南瓜园勋章颁发情况

请大家牢记南瓜园网址 www.nan2008.com