admin 发表于 2012-2-29 23:42:07

2012年2月南瓜园勋章颁发情况

本月在线时间前10名
颁发
http://nn.a.5d6d.com/userdirs/c/3/ooe/attachments/month_1103/110321164032a6f8959013859a.gif 活跃表现勋章
   会员                              在线时间(小时)
1.    kumwingchiu                  530.67
2.    ruan                                 55.67
3.    a127788                           53.67
4.    chenlei8822                      48.33
5.    puhan                               45
6.    反复反复说                        39.67
7.    zjpplm                              38.67
8.    永不着陆的爱                     38
8.    yang1yao                        38
9.   lxfeng                              35.33
10.yyf653                              35
10.rlgh1812                           35


本月发帖前10名
颁发
http://images.5d6d.net/dz7/common/medal7.gif


灌水天才勋章


会员                                    发帖数

1.   xianwei0906                   236
2.   old6six                        201
3.   十指                              200
4.   qingdongyu                   161
5.   没有水的鱼                      157
6.   634748425                  140
7.   tongjue017                  106
8.   rje123                           106
9.   blackniu                        81
10. wax                              67

会员发帖排行及在线时间请点击观看论坛底部论坛统计 (注:论坛统计的发帖排行为动态30天排行,在线时间为每月统计)

dj97258807 发表于 2014-6-6 22:08:30

0.0
页: [1]
查看完整版本: 2012年2月南瓜园勋章颁发情况

请大家牢记南瓜园网址 www.nan2008.com